Save Preloader image

0%

WITH A SEQUEL YOU'RE ALWAYS TRYING TO GET BIGGER AND BETTER

Cách tính thuế cho Du Thuyền nhập khẩu vào Việt Nam

Cách tính thuế cho Du Thuyền nhập khẩu vào Việt Nam

Câu hỏi có thể được nhiều người tìm mua du thuyền đặt ra trong khi tìm hiểu về du thuyền là quy định thuế nhập khẩu và các loại thuế cho du thuyền được áp dụng thế nào? Dream Marine sẽ chia sẻ một số thông tin liên quan đến các quy định và các loại thuế áp dụng cho Du Thuyền và Ca nô nhập khẩu vào Việt Nam.

Thuế suất dành do Du Thuyền nhập khẩu quy định thế nào?

– Có 3 loại thuế chủ yếu được áp cho mặt hàng du thuyền nhập khẩu vào Việt Nam

  1. Thuế Nhập Khẩu: 10%

  2. Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt: 30%

  3. Thuế VAT: 10%

– Theo Khoản 4 điều 1 Luật số 70/2014/QH13, Du Thuyền là mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt.

Có các ưu đãi về thuế cho du thuyền đang được áp dụng không?

– Căn cứ khoản 2 Điều 1 Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định: Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định: Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Căn cứ vào Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 – 2022. Tàu thuỷ chở khách, du thuyền, tàu thuỷ chở hàng, xà lan và các tàu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hoá được hưởng thuế suất nhập khẩu theo khung thời gian sau:

  1. Từ 01/08/2020 đến 31/12/2020: Thuế nhập khẩu dành cho du thuyền 8.3%

  2. Năm 2021: Thuế nhập khẩu dành cho du thuyền 6.6%

  3. Năm 2022: Thuế nhập khẩu dành cho du thuyền 5%

– Căn cứ vào Nghị định 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc (thuế suất ACFTA) giai đoạn 2018-2022. Tàu thuỷ chở khách, du thuyền, tàu thuỷ chở hàng, xà lan và các tàu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hoá được hưởng thuế suất nhập khẩu theo khung thời gian sau:

  1. Từ năm 2018 đến năm 2022. Thuế nhập khẩu dành cho du thuyền là 0%

Cần hỗ trợ thêm thông tin liên quan đến nhập khẩu du thuyền, ca nô, và các loại tàu thuyền phục vụ mục đích vui chơi giải trí xin vui lòng liên hệ:

DREAM MARINE
Phòng Kỹ Thuật – Dịch Vụ
ĐT: 0707 26 66 26
Email: info@dreammarine.vn

Leave a Comment