Save Preloader image

0%

About Us

Tailoring Your Dream

​DREAM MARINE
THE TRUSTED SERVICE IN TOWN

“Chúng tôi phấn đấu không ngừng tìm tòi học hỏi để trở thành công ty cung cấp dịch vụ du thuyền đáng tin cậy đối với khách hàng Việt Nam thông qua những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn tích luỹ được trong nhiều năm.”

Hoang Vu

Chief Engineering
+84 (0) 707 26 66 26
support@dreammarine.vn

Hung Vu

General Manager
+84 (0) 978 575 668
hungvu@dreammarine.vn

Duy Nguyen

Founder & Chairman
+84 (0) 985 403 403
duynguyen@dream-holdings.net

Phuong Nguyen

Office Manager
+84 (0) 911 96 2828
info@dreammarine.vn

Linh Ha

Head of Sales & Marketing
+84 (0) 707 26 66 26
linhha@dream-holdings.net

TAILORING YOUR DREAM

CUSTOMER

MEDIA CENTER

COMPANY NEWS

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.